รพ ดอยหลวง โรงพยาบาลดอยหลวง

ติดต่อโรงพยาบาล

โรงพยาบาลดอยหลวง

199 หมู่ 8 ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง

จังหวัดเชียงราย 57110.

โทร : 0 5379 0056

แฟกซ์ : 0 5379 0055

www.doiluanghospital.com

Email: doiluang.hospital@gmail.com