รพ ดอยหลวง โรงพยาบาลดอยหลวง

สาระน่ารู้

กิจกรรมโรงพยาบาล

ซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ 2564

กิจกรรมโรงพยาบาล กิจกรรมวันที่ 18 มี.ค. 2564

ตรวจรับนิเทศ รอบ1 2564

กิจกรรมโรงพยาบาล กิจกรรมวันที่ 2 มี.ค. 2564

คัดกรองโควิด

กิจกรรมโรงพยาบาล กิจกรรมวันที่ 10 ธ.ค. 2563

มหกรรมสุขภาพ

กิจกรรมโรงพยาบาล กิจกรรมวันที่ 27 ส.ค. 2563

สาธารณสุขเดินดอย 2560

กิจกรรมโรงพยาบาล กิจกรรมวันที่ 31 ธ.ค. 2560

ตรวจเยี่ยม HA

กิจกรรมโรงพยาบาล กิจกรรมวันที่ 31 ธ.ค. 2560

ออกหน่วย พอสว วัดแม่เรียบ

กิจกรรมโรงพยาบาล กิจกรรมวันที่ 31 ธ.ค. 2560