รพ ดอยหลวง โรงพยาบาลดอยหลวง

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

หัวข้อข่าว : ประกาศประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

รายละเอียดข่าว : ซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อไฟฟ้า (Autoclave) ขนาด ไม่น้อยกว่า 50 ลิตร จำนวน 4 เครื่อง

ไฟล์ที่แนบ : 202007200310020.pdf