รพ ดอยหลวง โรงพยาบาลดอยหลวง

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ พกส. จำนวน 26 อัตรา หน่วยงานสังกัด สสจ.เชียงราย(พยาบาล รพ.ดอยหลวง)

รายละเอียดข่าว : พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลดอยหลวง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

ไฟล์ที่แนบ : 202009290427540.pdf