รพ ดอยหลวง โรงพยาบาลดอยหลวง

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

หัวข้อข่าว : ประกาศ แนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนอราคา เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน

รายละเอียดข่าว : ประกาศ แนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนอราคา เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน ตามเอกสารที่แนบ

ไฟล์ที่แนบ :