รพ ดอยหลวง โรงพยาบาลดอยหลวง

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

หัวข้อข่าว : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็คเครื่องกำเนินไฟฟ้า ขนาด200 กิโลวัตต์ จำนวน 1 งาน

รายละเอียดข่าว :

ไฟล์ที่แนบ : 202211181037250.pdf