รพ ดอยหลวง โรงพยาบาลดอยหลวง

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

หัวข้อข่าว : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 1 งาน

รายละเอียดข่าว :

ไฟล์ที่แนบ : 202210110715300.pdf