รพ ดอยหลวง โรงพยาบาลดอยหลวง

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

หัวข้อข่าว : ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา

รายละเอียดข่าว : จ้างเหมาติดตั้งแผ่นกันซึมบ่อบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 บ่อ

ไฟล์ที่แนบ : 201904241144090.pdf