รพ ดอยหลวง โรงพยาบาลดอยหลวง

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

หัวข้อข่าว : ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา

รายละเอียดข่าว : จ้างเหมาติดตั้งผ้าม่านรางโค้ง ห้องตรวจ 4 จำนวน 1 งาน

ไฟล์ที่แนบ : 201903211131330.pdf