รพ ดอยหลวง โรงพยาบาลดอยหลวง

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป รวม 27 อัตรา

รายละเอียดข่าว : รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป รวม 27 อัตรา ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ หน่วยงานที่จะจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่วันที่ 1 - 10 กันยายน ๒๕64 ภาคเช้าเวลา ๐๘.0๐ - ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ – ๑6.0๐ น. ในวันราชการ

ไฟล์ที่แนบ : 202109050636320.pdf