รพ ดอยหลวง โรงพยาบาลดอยหลวง

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกใน ตำแหน่ง พนักงานบัตรรายงานโรค

รายละเอียดข่าว : ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกใน ตำแหน่ง พนักงานบัตรรายงานโรค สอบคัดเลือก ในวันที่ 15 ต.ค 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.-12.00 น. ณ .โรงพยาบาลดอยหลวง

ไฟล์ที่แนบ : 202110120814160.pdf