รพ ดอยหลวง โรงพยาบาลดอยหลวง

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา

รายละเอียดข่าว : จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ขนาด250 ลิตร จำนวน 1 งาน

ไฟล์ที่แนบ : 201811051005090.pdf