รพ ดอยหลวง โรงพยาบาลดอยหลวง

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : ขออนุมัตินำคู่มือระบบการป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก เผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลดอยหลวง

รายละเอียดข่าว : ขออนุมัตินำคู่มือระบบการป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก เผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลดอยหลวง

ไฟล์ที่แนบ :