รพ ดอยหลวง โรงพยาบาลดอยหลวง

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อหาทุนทรัพย์สร้างและต่อเติมห้องทันตกรรม โรงพยาบาลดอยหลวง วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560

รายละเอียดข่าว : กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อหาทุนทรัพย์สร้างและต่อเติมห้องทันตกรรม โรงพยาบาลดอยหลวง วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560

ไฟล์ที่แนบ :