รพ ดอยหลวง โรงพยาบาลดอยหลวง

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

หัวข้อข่าว : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดเย็บเสื้อผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ

รายละเอียดข่าว :

ไฟล์ที่แนบ : 202206170943580.pdf