รพ ดอยหลวง โรงพยาบาลดอยหลวง

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : ประกาศโรงพยาบาลดอยหลวง เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

รายละเอียดข่าว : โรงพยาบาลดอยหลวง ได้กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กร

ไฟล์ที่แนบ :