รพ ดอยหลวง โรงพยาบาลดอยหลวง

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

หัวข้อข่าว : ประกาศประกวดราคา

รายละเอียดข่าว : ก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก แบบไม่ตอกเข็ม แบบเลขที่ ๓๘๘๒/๒๕๒๖ ขนาดความยาว ๓๑๓ เมตร

ไฟล์ที่แนบ : 202205190205330.pdf