รพ ดอยหลวง โรงพยาบาลดอยหลวง

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

หัวข้อข่าว : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

รายละเอียดข่าว : จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง

ไฟล์ที่แนบ : 202004270134270.pdf