รพ ดอยหลวง โรงพยาบาลดอยหลวง

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดอยหลวงสามารถเข้าประเมินวัดความสุขระดับบุคคล (Happinometer) และองค์กร(Happy Public Orgamization Index:HPI)

รายละเอียดข่าว : เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดอยหลวงสามารถเข้าประเมินวัดความสุขระดับบุคคล (Happinometer) และองค์กร(Happy Public Orgamization Index:HPI) ตามลิงค์ต่อไปนี้ เครื่องมือวัดความสุข

ไฟล์ที่แนบ :