รพ ดอยหลวง โรงพยาบาลดอยหลวง

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

หัวข้อข่าว : ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา

รายละเอียดข่าว : ซื้อเครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์ จำนวน 1 เครื่อง

ไฟล์ที่แนบ : 201901160944250.pdf