รพ ดอยหลวง โรงพยาบาลดอยหลวง

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

หัวข้อข่าว : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

รายละเอียดข่าว : เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อไฟ้ฟ้า (Autoclave) ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ลิตร จำนวน 4 เครื่อง

ไฟล์ที่แนบ : 202007200306300.pdf