รพ ดอยหลวง โรงพยาบาลดอยหลวง

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

หัวข้อข่าว : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ศูนย์ Home Isolation (H) พื้นที่รับผิดชอบ รพ.สต.ปงน้อย เดือน เมษายน 2565 (ตั้งแต่วันที่ 1เม.ย 65-12 เม.ย 65) จำนวน 1 โครงการ

รายละเอียดข่าว :

ไฟล์ที่แนบ : 202206160156360.pdf