รพ ดอยหลวง โรงพยาบาลดอยหลวง

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

หัวข้อข่าว : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 23 เครื่อง

รายละเอียดข่าว :

ไฟล์ที่แนบ : 202206291033480.pdf