รพ ดอยหลวง โรงพยาบาลดอยหลวง

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงพยาบาลดอยหลวง

รายละเอียดข่าว : แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงพยาบาลดอยหลวง ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ไฟล์ที่แนบ :