รพ ดอยหลวง โรงพยาบาลดอยหลวง

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา

รายละเอียดข่าว : จ้างเหมาซ่อมแซมหัวกรอฟัน 4 หัว จำนวน 1 งาน

ไฟล์ที่แนบ : 201811051004130.pdf