รพ ดอยหลวง โรงพยาบาลดอยหลวง

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

หัวข้อข่าว : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาติดตั้งเครื่องรับ-ส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดติดตั้งประจำที่ 60 วัตต์

รายละเอียดข่าว : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาติดตั้งเครื่องรับ-ส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดติดตั้งประจำที่ 60 วัตต์ รายละเอียดดังนี้

ไฟล์ที่แนบ :