รพ ดอยหลวง โรงพยาบาลดอยหลวง

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

หัวข้อข่าว : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน 1 โครงการ

รายละเอียดข่าว :

ไฟล์ที่แนบ : 202211040217100.pdf