รพ ดอยหลวง โรงพยาบาลดอยหลวง

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

หัวข้อข่าว : ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา

รายละเอียดข่าว : จ้างเหมาซ่อมแซมยูนิตทำฟัน Eyecia II จำนวน 1 งาน

ไฟล์ที่แนบ : 201810051513200.pdf