รพ ดอยหลวง โรงพยาบาลดอยหลวง

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

หัวข้อข่าว : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 200 กิโลวัตต์ จำนวน 1 งาน

รายละเอียดข่าว :

ไฟล์ที่แนบ : 202206160206510.pdf