รพ ดอยหลวง โรงพยาบาลดอยหลวง

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

หัวข้อข่าว : ประกาศ สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และขออนุมัตินำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างขึ้นประกาศ

รายละเอียดข่าว : ประกาศ สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และขออนุมัตินำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างขึ้นประกาศ ตามเอกสารที่แนบ

ไฟล์ที่แนบ :