รพ ดอยหลวง โรงพยาบาลดอยหลวง

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

หัวข้อข่าว : ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา

รายละเอียดข่าว : จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๒๐๐ กิโลวัตต์ ยี่ห้อ VOLVO PENA รุ่น TAD734GE ๑ เครื่อง จำนวน ๑ งาน

ไฟล์ที่แนบ : 201906050257190.pdf