รพ ดอยหลวง โรงพยาบาลดอยหลวง

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานฯ

รายละเอียดข่าว :

ไฟล์ที่แนบ : 201908010230330.docx