รพ ดอยหลวง โรงพยาบาลดอยหลวง

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

หัวข้อข่าว : ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา

รายละเอียดข่าว : จ้างพันมอเตอร์ไดโว่ และมอเตอร์ปั้มน้ำ จำนวน 2 รายการ

ไฟล์ที่แนบ : 201903211134160.pdf