รพ ดอยหลวง โรงพยาบาลดอยหลวง

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

หัวข้อข่าว : ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา

รายละเอียดข่าว : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมติดผนัง จำนวน 8 เครื่อง

ไฟล์ที่แนบ : 201902271041030.pdf