รพ ดอยหลวง โรงพยาบาลดอยหลวง

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : โรงพยาบาลดอยหลวง ได้จัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

รายละเอียดข่าว : โรงพยาบาลดอยหลวง ได้จัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามเอกสารที่แนบ

ไฟล์ที่แนบ :