รพ ดอยหลวง โรงพยาบาลดอยหลวง

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

หัวข้อข่าว : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบตั้นพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง

รายละเอียดข่าว :

ไฟล์ที่แนบ : 202206170107070.pdf