รพ ดอยหลวง โรงพยาบาลดอยหลวง

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

หัวข้อข่าว : ประกาศเชิญชวน

รายละเอียดข่าว : ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทร์ด้วยไอน้ำ ระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร (Pre-Post Vac) ห้องนึ่งทรงกระบอก ชนิด 1 ประตู ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่แนบ : 201812140313050.pdf