รพ ดอยหลวง โรงพยาบาลดอยหลวง

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

หัวข้อข่าว : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

รายละเอียดข่าว : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ

ไฟล์ที่แนบ : 202004270144160.pdf