รพ ดอยหลวง โรงพยาบาลดอยหลวง

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

หัวข้อข่าว : ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา

รายละเอียดข่าว : จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องวัดความดันโลหิต แบบแขนสอด ยี่ห้อ AMP ALL รุ่น BP 868 จำนวน 1 งาน

ไฟล์ที่แนบ : 201811281031260.pdf