รพ ดอยหลวง โรงพยาบาลดอยหลวง

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

หัวข้อข่าว : ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา

รายละเอียดข่าว : ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ

ไฟล์ที่แนบ : 201811261134390.pdf