รพ ดอยหลวง โรงพยาบาลดอยหลวง

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

รายละเอียดข่าว : ขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือกในลำดับที่ 1 รายงานตัวในวันที่ 1 มิ.ย 2564

ไฟล์ที่แนบ : 202105241158070.pdf