รพ ดอยหลวง โรงพยาบาลดอยหลวง

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

หัวข้อข่าว : ประกาศผล จ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถ คสล.ขนาดกว้าง 5.5 เมตร ยาว 22 เมตร จำนวน 1 งาน

รายละเอียดข่าว : ประกาศผล จ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถ คสล.ขนาดกว้าง 5.5 เมตร ยาว 22 เมตร จำนวน 1 งาน ตามรายละเอียดที่แนบ

ไฟล์ที่แนบ :