รพ ดอยหลวง โรงพยาบาลดอยหลวง

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

หัวข้อข่าว : ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา

รายละเอียดข่าว : ซื้อพัดลมระบายอากศแบบติดผนัง จำนวน 4 เครื่อง

ไฟล์ที่แนบ : 201904030415050.pdf