รพ ดอยหลวง โรงพยาบาลดอยหลวง

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

หัวข้อข่าว : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่อง Auto Reader จำนวน 1 เครื่อง

รายละเอียดข่าว :

ไฟล์ที่แนบ : 202206170123440.pdf