รพ ดอยหลวง โรงพยาบาลดอยหลวง

ข่าวรับสมัครงาน

หัวข้อข่าว : รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป(นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์)

รายละเอียดข่าว : รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป(นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์) ตั้งแต่วันที่ 1 - 10 กันยายน ๒๕64 ภาคเช้าเวลา ๐๘.0๐ - ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ – ๑6.0๐ น. ในวันราชการ

ไฟล์ที่แนบ : 202109050634500.pdf