รพ ดอยหลวง โรงพยาบาลดอยหลวง

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา

รายละเอียดข่าว : จ้างเหมาบำรุงรักษาตรวจเช็คระยะทางตามที่กำหนดและเปลี่ยนถ่ายนำ้มันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กย 4743 จำนวน 1 งาน

ไฟล์ที่แนบ : 201811051007240.pdf