รพ ดอยหลวง โรงพยาบาลดอยหลวง

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

หัวข้อข่าว : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ

รายละเอียดข่าว :

ไฟล์ที่แนบ : 202206211002380.pdf