รพ ดอยหลวง โรงพยาบาลดอยหลวง

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

หัวข้อข่าว : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 3 ป้าย

รายละเอียดข่าว :

ไฟล์ที่แนบ : 202202230305280.pdf