รพ ดอยหลวง โรงพยาบาลดอยหลวง

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอยหลวง เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส่

รายละเอียดข่าว : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอยหลวง ได้กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กร

ไฟล์ที่แนบ :