รพ ดอยหลวง โรงพยาบาลดอยหลวง

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : ประกาศจากทีม Hosxp จะเข้าไป Revisit ประมาณวันที่ 10-13 กันยายน 2561

รายละเอียดข่าว : ขอให้แต่ละหน่วยงานแจ้งปัญหาการใช้งานโปรแกรม Hosxp ตามแบบฟอร์ม excel จากไฟล์ที่แนบ

ไฟล์ที่แนบ : 201808270116240.pdf
201808270116241.xlsx